• The Mochi & The Bear • — Old Salt Print
0 Menu

Old Salt Print

15.00

ENGThe Old Salt print is part of the 'Characters' collection, starring peculiar characters that have the wild world as everyday scene. It's printed on texturized paper and available in three sizes A5 21x14,85cm, A4 29,7 x 21 cm and A3 42 x 29,7 cm.

CAT ➳ Aquesta il·lustració és de la col·lecció ‘ Characters’ protagonitzada per personatges peculiars que tenen el món salvatge com a escenari quotidià. La il·lustració es presenta impresa en paper texturitzat d'alta qualitat en tres mides A5 21x14,85cm, A4 29,7 x 21 cm i A3 42 x 29,7 cm.

CASTEsta ilustración es de la colección 'Characters' protagonizada por personajes peculiares que tiene el mundo salvaje como escenario cotidiano. La ilustración se presenta impresa en papel texturizado de alta calidad en tres medidas A5 21x14,85cm, A4 29,7 x 21 cm y A3 42 x 29,7 cm.RELATED ITEMS

 photo Camping_marc_zpsitfkqlea.jpg  photo Camping_marc_zpsitfkqlea.jpg

MORE PRINTS