• The Mochi & The Bear • — Foxes Duffle Bag
0 Menu

Foxes Duffle Bag

45.00 / Sold Out

This item is made by order and it will be shipped in 15 days • Aquest producte es fa sota comanda i serà enviat en 15 dies • Este producto se elabora bajo pedido y será enviado en 15 días
ENGThis bag is made with 100% cotton canvas and printed with eco-friendly inks with an original The Mochi & The Bear pattern. It's perfect for the gym, as overnight bag, for the beach, etc. It measures 41x22x24cm

CAT ➳ Aquesta bossa The Mochi & The Bear està feta amb 100% sarja de cotó i està impresa amb tintes ecològiques amb un disseny original de The Mochi & The Bear. La pots fer servir per anar al gimnàs, com a bossa de cap de setmana o per a la platja. Mesura 41x22x24cm.


CAST ➳ Esta bolsa The Mochi & The Bear está hecho con 100% sarga de algodón impresa con tintas ecológicas con un diseño original de The Mochi & The Bear. Puedes usarla para el gimnasio, como bolsa de fin de semana o para la playa. Mide 41x22x24cm.
RELATED ITEMS